Carinska tarifa

  BROJ OPIS
  ODJELJAK I ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
  ODJELJAK II BILJNI PROIZVODI
  ODJELJAK III MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA
  ODJELJAK IV PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA
  ODJELJAK V MINERALNI PROIZVODI
  ODJELJAK VI PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
      GLAVA 28     NEORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKA ILI NEORGANSKA JEDINJENJA PLEMENITIH METALA, METALA RIJETKIH ZEMLJI, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA I IZOTOPA
      GLAVA 29     ORGANSKI HEMIJSKI PROIZVODI
      GLAVA 30     FARMACEUTSKI PROIZVODI
      GLAVA 31     ĐUBRIVA
      GLAVA 32     EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJE, PIGMENTI I OSTALE MATERIJE ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I OSTALE ZAPTIVNE MASE; MASTILA
      GLAVA 33     ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI
      GLAVA 34     SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKA AKTIVNA SREDSTVA, PREPARATI ZA PRANJE, PREPARATI ZA PODMAZIVANJE, VJEŠTAČKI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PREPARATI ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELOVANJE "ZUBARSKI VOSKOVI" I ZUBARSKI PREPARATI NA BAZI GIPSA
      GLAVA 35     BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
      GLAVA 36     EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE LEGURE; ZAPALJIVI PREPARATI
      GLAVA 37     PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
      GLAVA 38     RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE
  ODJELJAK VII PLASTIČNE MASE I PROIZVODI OD PLASTIČNIH MASA; KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA I GUME
  ODJELJAK VIII SIROVA KRUPNA I SITNA KOŽA SA DLAKOM ILI BEZ DLAKE; ŠTAVLjENA KOŽA, KRZNA I PROIZVODI OD KRZNA; SEDLARSKI I SARAČKI PROIZVODI; PREDMETI ZA PUTOVANJE, RUČNE TORBE I SLIČNI KONTEJNERI; PREDMETI OD ŽIVOTINJSKIH CRIJEVA (OSIM SVILENOG KETGUTA)
  ODJELJAK IX DRVO I PROIZVODI OD DRVETA, DRVENI UGALj, PLUTA I PROIZVODI OD PLUTE, PROIZVODI OD SLAME, ESPARTA ILI OD DRUGIH MATERIJALA ZA PLETENJE; KORPARSKI I PLETARSKI PROIZVODI
  ODJELJAK X CELULOZA OD DRVETA ILI DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIJALA; HARTIJA I KARTON (OTPACI I OSTACI) ZA PONOVNU PRERADU; HARTIJA I KARTON I PROIZVODI OD HARTIJE I KARTONA
  ODJELJAK XI TEKSTIL I PROIZVODI OD TEKSTILA
  ODJELJAK XII OBUĆA, ŠEŠIRI, KAPE I OSTALE POKRIVKE ZA GLAVU, KIŠOBRANI, SUNCOBRANI, ŠTAPOVI, BIČEVI, KORBAČI I NJIHOVI DJELOVI; PREPARIRANO PERJE I PROIZVODI OD PERJA; VJEŠTAČKO CVIJEĆE; PROIZVODI OD LjUDSKE KOSE
  ODJELJAK XIII PROIZVODI OD KAMENA, GIPSA, CEMENTA, AZBESTA, BETONA, LISKUNA ILI SLIČNIH MATERIJALA; KERAMIČKI PROIZVODI; STAKLO I PROIZVODI OD STAKLA
  ODJELJAK XIV PRIRODNI ILI KULTIVISANI BISERI, DRAGO ILI POLUDRAGO KAMENJE, PLEMENITI METALI, METALI PLATIRANI PLEMENITIM METALIMA, I PROIZVODI OD NJIH; IMITACIJE NAKITA; METALNI NOVAC
  ODJELJAK XV PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  ODJELJAK XVI MAŠINE, APARATI I UREĐAJI; ELEKTROTEHNIČKI PROIZVODI; NJIHOVI DJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, TELEVIZIJSKI APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA, DJELOVI I PRIBOR ZA TE PROIZVODE
  ODJELJAK XVII VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  ODJELJAK XVIII OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  ODJELJAK XIX ORUŽJE I MUNICIJA; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  ODJELJAK XX RAZNI PROIZVODI
  ODJELJAK XXI PREDMETI UMJETNOSTI, KOLEKCIJA I STARINA