Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3707 HEMIJSKI PREPARATI ZA FOTOGRAFSKE NAMJENE (OSIM LAKOVA, LIJEPKOVA, SREDSTAVA ZA LIJEPLJENJE I SLIČNIH PREPARATA); NEPOMIJEŠANI PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKU UPOTREBU, PRIPREMLJENI U ODMJERENE DOZE ILI PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO U OBLIKU GOTOVOM ZA UPOTREBU:
  3707 10 00 00 − EMULZIJE, OSJETLJIVE NA SVJETLOST (DN11)
  3707 90 − OSTALO: