Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3703 FOTOGRAFSKA HARTIJA, KARTON I TEKSTIL, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI:
  3703 10 00 00 − U ROLNAMA, ŠIRINE PREKO 610 MM
  3703 20 00 00 − OSTALO, ZA FOTOGRAFIJU U BOJI (VIŠEBOJNU)
  3703 90 00 00 − OSTALO