Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 37 - PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE ILI KINEMATOGRAFSKE SVRHE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3701 FOTOGRAFSKE PLOČE I PLAN-FILMI, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, OD BILO KOG MATERIJALA OSIM HARTIJE, KARTONA ILI TEKSTILA; PLAN-FILMOVI ZA TRENUTNU (BRZU) FOTOGRAFIJU, OSJETLJIVI NA SVJETLOST, NEOSVIJETLJENI, U KASETAMA ILI BEZ KASETA:
  3701 10 00 00 − ZA RENDGENSKO SNIMANJE
  3701 20 00 00 − PLAN-FILM ZA TRENUTNU (BRZU) FOTOGRAFIJU
  3701 30 00 00 − OSTALE PLOČE I PLAN-FILM, ČIJA JEDNA STRANA PRELAZI 255 MM
                       − OSTALO: