Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 36 - EKSPLOZIVI; PIROTEHNIČKI PROIZVODI; ŠIBICE; PIROFORNE LEGURE; ZAPALJIVI PREPARATI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3601 00 00 BARUT (DN11)
  3602 00 00 PRIPREMLJENI EKSPLOZIVI, OSIM BARUTA (DN11)
  3603 SPOROGOREĆI ŠTAPINI; DETONIRAJUĆI ŠTAPINI; UDARNE ILI DETONIRAJUĆE KAPISLE; UPALJAČI; ELEKTRIČNI DETONATORI:
  3604 PIROTEHNIČKI PROIZVODI ZA VATROMETE, SIGNALNE RAKETE, PROTIVGRADNE RAKETE, SIGNALNE RAKETE ZA MAGLU I OSTALI PIROTEHNIČKI PROIZVODI:
  3605 00 00 00 ŠIBICE, OSIM PIROTEHNIČKIH PROIZVODA IZ TAR, BROJA 3604
  3606 FEROCERIJUM I OSTALE PIROFORNE LEGURE U SVIM OBLICIMA; PROIZVODI OD ZAPALJIVIH MATERIJALA NAVEDENIH U NAPOMENI 2, UZ OVU GLAVU: