Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3507 ENZIMI; PRIPREMLJENI ENZIMI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
  3507 10 00 00 − SIRIŠTE I NJEGOVI KONCENTRATI (UHU1)
  3507 90 − OSTALO: