Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3506 PRIPREMLJENI LIJEPKOVI I OSTALA PRIPREMLJENA SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, NA DRUGOM MJESTU NE POMENUTA NITI OBUHVAĆENA; PROIZVODI PODESNI ZA UPOTREBU KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, U PAKOVANJIMA NETO MASE DO 1 KG:
  3506 10 00 00 − PROIZVODI PODESNI ZA UPOTREBU KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE U PAKOVANJIMA NETO MASE DO 1 KG (UHU1)
                       − OSTALO: