Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3504 00 PEPTONI I NJIHOVI DERIVATI; OSTALE PROTEINSKE MATERIJE I NJIHOVI DERIVATI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PRAH OD KOŽE, HROMNO ŠTAVLJENE ILI NE:
  3504 00 10 00 − KONCENTROVANE MLIJEČNE BJELANČEVINE, NAVEDENE U DODATNOJ NAPOMENI 1 OVE GLAVE (VT11)
  3504 00 90 00 − OSTALO (VT11)