Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3501 KAZEIN, KAZEINATI I OSTALI DERIVATI KAZEINA; LIJEPKOVI OD KAZEINA:
  3501 10 − KAZEIN:
  3501 90 − OSTALO: