Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 35 - BJELANČEVINASTE MATERIJE; MODIFIKOVANI SKROBOVI; LIJEPKOVI; ENZIMI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3501 KAZEIN, KAZEINATI I OSTALI DERIVATI KAZEINA; LIJEPKOVI OD KAZEINA:
  3502 ALBUMINI (UKLJUČUJUĆI KONCENTRATE OD DVA ILI VIŠE BJELANČEVINE IZ SURUTKE, KOJI SADRŽE, PO MASI, VIŠE OD 80% BJELANČEVINE IZ SURUTKE, RAČUNATO NA SUVU MATERIJU), ALBUMINATI I OSTALI DERIVATI ALBUMINA:
  3503 00 ŽELATIN (UKLJUČUJUĆI ŽELATIN U LISTOVIMA KVADRATNOG I PRAVOUGAONOG OBLIKA, NEOBRAĐENI ILI OBRAĐENI PO POVRŠINI ILI BOJENI) I DERIVATI ŽELATINA; RIBLJI LIJEPAK; OSTALI LIJEPKOVI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, OSIM KAZEINSKIH LIJEPKOVA IZ TAR, BROJA 3501:
  3504 00 PEPTONI I NJIHOVI DERIVATI; OSTALE PROTEINSKE MATERIJE I NJIHOVI DERIVATI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PRAH OD KOŽE, HROMNO ŠTAVLJENE ILI NE:
  3505 DEKSTRINI I OSTALI MODIFIKOVANI SKROBOVI (NA PRIMJER, PREŽELATINIZOVANI ILI ESTERIFIKOVANI SKROBOVI); LIJEPKOVI NA BAZI SKROBOVA, ILI NA BAZI DEKSTRINA ILI OSTALIH MODIFIKOVANIH SKROBOVA:
  3506 PRIPREMLJENI LIJEPKOVI I OSTALA PRIPREMLJENA SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, NA DRUGOM MJESTU NE POMENUTA NITI OBUHVAĆENA; PROIZVODI PODESNI ZA UPOTREBU KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, PRIPREMLJENI ZA PRODAJU NA MALO KAO LIJEPKOVI ILI SREDSTVA ZA LIJEPLJENJE, U PAKOVANJIMA NETO MASE DO 1 KG:
  3507 ENZIMI; PRIPREMLJENI ENZIMI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI: