Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 33 - ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI I TOALETNI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3301 ETERIČNA ULJA (BEZ TERPENA ILI SA TERPENIMA), UKLJUČUJUĆI T,ZV, 'CONCRETES' I ČISTA ULJA; REZINOIDI; EKSTRAHOVANE ULJANE SMOLE; KONCENTRATI ETERIČNIH ULJA U MASTIMA, NEETARSKIM ULJIMA, VOSKOVIMA ILI SLIČNO, DOBIJENI POSTUPKOM EKSTRAKCIJE ETERIČNIH ULJA POMOĆU MASTI ILI MACERACIJOM; SPOREDNI TERPENSKI PROIZVODI DOBIJENI DETERPENACIJOM ETERIČNIH ULJA; VODENI DESTILATI I VODENI RASTVORI ETERIČNIH ULJA:
  3302 MJEŠAVINE MIRISNIH MATERIJA I MJEŠAVINE (UKLJUČUJUĆI ALKOHOLNE RASTVORE) NA BAZI JEDNE ILI VIŠE TIH MATERIJA, KOJE SE UPOTREBLJAVAJU KAO SIROVINE U INDUSTRIJI; OSTALI PREPARATI NA BAZI MIRISNIH MATERIJA, KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U PROIZVODNJI PIĆA:
  3303 00 PARFEMI I TOALETNE VODE:
  3304 PROIZVODI ZA ULJEPŠAVANJE I ŠMINKANJE I PROIZVODI ZA NJEGOVANJE KOŽE (OSIM LIJEKOVA), UKLJUČUJUĆI PREPARATE ZA ZAŠTITU OD SUNCA ILI ZA POJAČANJE PIGMENTACIJE PRI SUNČANJU; PREPARATI ZA MANIKIR ILI PEDIKIR:
  3305 PREPARATI ZA KOSU:
  3306 PREPARATI ZA HIGIJENU USTA ILI ZUBA, UKLJUČUJUĆI I PRAŠKOVE I PASTE ZA PRIČVRŠĆIVANJE VJEŠTAČKIH VILICA; KONAC KOJI SE UPOTREBLJAVA ZA ČIŠĆENJE PROSTORA IZMEĐU ZUBA, U PAKOVANJIMA ZA PRODAJU NA MALO:
  3307 PREPARATI ZA BRIJANJE, UKLJUČUJUĆI PRIJE ILI POSLIJE BRIJANJA, DEZODORANSI ZA LIČNU UPOTREBU, PREPARATI ZA KUPANJE, DEPILATORI I OSTALI PARFIMERIJSKI, KOZMETIČKI ILI TOALETNI PREPARATI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; PRIPREMLJENI DEZODORANSI ZA PROSTORIJE, PARFIMISANI ILI NEPARFIMISANI, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJI IMAJU DEZINFEKCIONA SVOJSTVA: