Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 30 - FARMACEUTSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3005 VATA, GAZA, ZAVOJI I SLIČNI PROIZVODI (NPR,, PRIPREMLJENI ZAVOJI, FLASTERI, PRIPREMLJENE OBLOGE), IMPREGNISANI ILI PREVUČENI FARMACEUTSKIM MATERIJAMA ILI PRIPREMLJENI U OBLIKE ILI PAKOVANJA ZA PRODAJU NA MALO ZA MEDICINSKE, HIRURŠKE, ZUBARSKE ILI VETERINARSKE SVRHE:
  3005 10 00 − LJEPLJIVI ZAVOJI I OSTALI PROIZVODI KOJI IMAJU LJEPLJIVI SLOJ
  3005 90 − OSTALO: