Carinska tarifa

  ODJELJAK VI - PROIZVODI HEMIJSKE I SRODNIH INDUSTRIJA
  GLAVA 30 - FARMACEUTSKI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  3001 ŽLIJEZDE I OSTALI ORGANI ZA ORGANOTERAPEUTSKE SVRHE, SUŠENI, U PRAHU ILI NE; EKSTRAKTI OD ŽLIJEZDA ILI OSTALIH ORGANA ILI OD NJIHOVIH SEKRETA ZA ORGANO-TERAPEUTSKE SVRHE; HEPARIN I NJEGOVE SOLI; OSTALE LJUDSKE ILI ŽIVOTINJSKE MATERIJE, PRIPREMLJENE ZA TERAPEUTSKE ILI PROFILAKTIČKE SVRHE, NE POMENUTE NITI OBUHVAĆENE NA DRUGOM MJESTU:
  3001 20 − EKSTRAKTI OD ŽLIJEZDA ILI OSTALIH ORGANA ILI OD NJIHOVIH SEKRETA:
  3001 90 − OSTALO: