Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 96 - RAZNI PROIZVODI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9601 SLONOVA KOST, KOST, KORNJAČEVINA, ROG, JELENJI ROG, KORAL, SEDEF I DRUGI MATERIJAL ZA REZBARENJE ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA,I PROIZVODI OD OVIH MATERIJALA (UKLJUČUJUĆI PROIZVODE DOBIJENE OBLIKOVANJEM):
  9602 00 00 00 OBRAĐENI MATERIJAL BILJNOG ILI MINERALNOG PORIJEKLA ZA REZBARENJE I PROIZVODI OD TIH MATERIJALA; PROIZVODI UOBLIČENI ILI REZBARENI OD VOSKA, STEARINA, PRIRODNIH GUMA ILI PRIRODNIH SMOLA ILI OD MASE ZA MODELIRANJE I DRUGI UOBLIČENI ILI REZBARENI PROIZVODI, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; OBRAĐEN, NESTVRDNUT ŽELATIN (OSIM ŽELATINA KOJI SE SVRSTAVA U TAR, BROJ 3503) I PROIZVODI OD NESTVRDNUTOG ŽELATINA (VT11)
  9603 METLE, ČETKE (UKLJUČUJUĆI ČETKE KOJE PREDSTAVLJAJU DJELOVE MAŠINA, APARATA ILI VOZILA), MEHANIČKE NAPRAVE ZA ČIŠĆENJE PODA KOJE SE DRŽE U RUCI, BEZ MOTORA, PAJALICE I PERUŠKE; PRIPREMLJENE VEZICE I SNOPOVI ZA IZRADU METLI ILI ČETKI; ULOŠCI I VALJCI ZA BOJENJE; BRISAČI ZA PODOVE, PROZORE I SL , (OSIM BRISAČA SA VALJKOM):
  9604 00 00 00 RUČNA SITA I RUČNA REŠETA
  9605 00 00 00 PUTNI SETOVI (NESESERI) ZA LIČNU TOALETU, ŠIVENJE ILI ČIŠĆENJE CIPELA ILI ODJEĆE (CITES)
  9606 DUGMAD, DRIKERI, DUGMAD ZA PRESVLAČENJE I OSTALI DJELOVI TIH PROIZVODA; NEDOVRŠENA DUGMAD:
  9607 PATENTNI ZATVARAČI I NJIHOVI DJELOVI:
  9608 HEMIJSKE OLOVKE; FLOMASTERI I MARKERI SA VRHOM OD POROZNOG MATERIJALA; NALIV-PERA I SLIČNA PERA NA PUNJENJE; PERA ZA KOPIRANJE; TEHNIČKE OLOVKE; DRŽALA ZA PERA, DRŽALA ZA OLOVKE I SLIČNA DRŽALA; DJELOVI (UKLJUČUJUĆI KAPE I KLIPSOVE) NAVEDENIH PROIZVODA, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 9609:
  9609 OLOVKE (OSIM OLOVAKA IZ TAR, BROJA 9608), PISALJKE, MINE ZA OLOVKE, PASTELE, UGALJ ZA CRTANJE, KREDE ZA PISANJE ILI CRTANJE I KROJAČKE KREDE:
  9610 00 00 00 TABLICE I TABLE ZA PISANJE ILI CRTANJE, URAMLJENE ILI NEURAMLJENE
  9611 00 00 00 DATUMARI, ŽIGOVI ILI NUMERATORI I SLIČNO (UKLJUČUJUĆI I SPRAVE ZA ŠTAMPANJE ILI UTISKIVANJE NA ETIKETAMA) PREDVIĐENI ZA RAD U RUCI; RUČNE SLAGALJKE I GARNITURE ZA ŠTAMPANJE KOJE SADRŽE TAKVE SLAGALJKE
  9612 TRAKE ZA PISAĆE MAŠINE I SLIČNE TRAKE, NATOPLJENE ŠTAMPARSKOM BOJOM ILI DRUGAČIJE PRIPREMLJENE ZA DAVANJE OTISAKA, UKLJUČUJUĆI NA KALEMIMA ILI U PATRONAMA; JASTUČIĆI ZA ŽIGOVE, NATOPLJENI ILI NENATOPLJENI BOJOM, SA ILI BEZ KUTIJE:
  9613 UPALJAČI ZA CIGARETE I DRUGI UPALJAČI, UKLJUČUJUĆI MEHANIČKE ILI ELEKTRIČNE, I NJIHOVI DJELOVI, OSIM KREMENA I FITILJA:
  9614 00 LULE ZA PUŠENJE (UKLJUČUJUĆI GLAVE LULA) I MUŠTIKLE ZA CIGARE ILI CIGARETE, I NJIHOVI DJELOVI:
  9615 ČEŠLJEVI, KOPČE ZA KOSU I SLIČNO; UKOSNICE, IGLE ZA UVOJKE, DRŽAČI UVOJAKA, VIKLERI ZA KOSU I SLIČNO, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8516, I NJIHOVI DJELOVI:
  9616 PRSKALICE MIRISA I SLIČNE TOALETNE PRSKALICE, UREĐAJI I GLAVE ZA NJIH; PUDER-PUFNE I JASTUČIĆI ZA NANOŠENJE KOZMETIČKIH ILI TOALETNIH PREPARATA:
  9617 00 00 00 TERMOS-BOCE I OSTALI TERMOS SUDOVI, KOMPLETNI; NJIHOVI DJELOVI, OSIM STAKLENIH ULOŽAKA
  9618 00 00 00 KROJAČKE LUTKE I DRUGE FIGURE ZA IZLAGANJE; AUTOMATI I DRUGE POKRETNE (ANIMIRANE) FIGURE ZA UREĐIVANJE IZLOGA
  9619 00 HIGIJENSKI ULOŠCI (JASTUČIĆI) I TAMPONI , PELENE I PODLOGE ZA PELENE I SLIČNI PROIZVODI, OD BILO KOG MATERIJALA:
  9620 00 JEDNONOŠCI, DVONOŠCI, TRONOŠCI I SLIČNI PROIZVODI: