Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 95 - IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9508 PUTUJUĆI CIRKUSI I PUTUJUĆE MENAŽERIJE; OPREMA ZA ZABAVNE I VODENE PARKOVE; OPREMA ZA SAJAMSKU RAZONODU, UKLJUČUJUĆI STRELJANE; PUTUJUĆA POZORIŠTA:
  9508 10 00 00 − PUTUJUĆI CIRKUSI I PUTUJUĆE MENAŽERIJE (VT11) (CITES)
                       − OPREMA ZA ZABAVNE I VODENE PARKOVE:
  9508 30 00 00 − OPREMA ZA SAJAMSKU RAZONODU (VT11) (CITES)
  9508 40 00 00 − PUTUJUĆA POZORIŠTA (VT11) (CITES)