Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 95 - IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9506 PROIZVODI I OPREMA ZA OPŠTE FIZIČKE VJEŽBE, GIMNASTIKU, ATLETIKU, DRUGE SPORTOVE (UKLJUČUJUĆI STONI TENIS) I IGRE NA OTVORENOM, NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI NA DRUGOM MJESTU U OVOJ TARIFI; BAZENI ZA PLIVANJE I BAZENI ZA DJECU:
                       − SKIJE ZA SNIJEG I OSTALA SKIJAŠKA OPREMA ZA SNIJEG:
                       − SKIJE ZA VODU, DASKE ZA VOŽNJU NA TALASIMA, DASKE ZA JEDRENJE I OSTALA OPREMA ZA SPORTOVE NA VODI:
                       − PALICE ZA GOLF I OSTALA OPREMA ZA GOLF:
  9506 40 00 00 − SPRAVE I OPREMA ZA STONI TENIS
                       − REKETI ZA TENIS, BADMINTON I SLIČNO, SA ŽICOM ILI BEZ ŽICE:
                       − LOPTE, OSIM LOPTI ZA GOLF I LOPTI ZA STONI TENIS:
  9506 70 − KLIZALJKE I KOTURALJKE, UKLJUČUJUĆI CIPELE SA PRIČVRŠĆENIM KLIZALJKAMA ILI KOTURALJKAMA:
  9506 70 10 00 − − KLIZALJKE
  9506 70 30 00 − − KOTURALJKE
  9506 70 90 00 − − DJELOVI I PRIBOR
                       − OSTALO: