Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 95 - IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9505 PRAZNIČNI, KARNEVALSKI I DRUGI PROIZVODI ZA RAZONODU, UKLJUČUJUĆI ZA MAĐIONIČARSKE TRIKOVE I SLIČNO:
  9505 10 − PROIZVODI ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE:
  9505 90 00 00 − OSTALO