Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 95 - IGRAČKE, REKVIZITI ZA DRUŠTVENE IGRE I SPORT; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9503 00 TRICIKLI, SKUTERI, AUTOMOBILI SA PEDALAMA I SLIČNE IGRAČKE SA TOČKOVIMA; KOLICA ZA LUTKE; LUTKE; OSTALE IGRAČKE; UMANJENI MODELI I SLIČNI MODELI ZA IGRU, UKLJUČUJUĆI SA POGONOM; SLAGALICE SVIH VRSTA:
  9503 00 10 00 − TRICIKLI, SKUTERI, AUTOMOBILI SA PEDALAMA I SLIČNE IGRAČKE SA TOČKOVIMA
                       − LUTKE U OBLIKU LJUDSKIH BIĆA, UKLJUČUJUĆI DJELOVE I PRIBOR ZA NJIH:
  9503 00 30 00 − ELEKTRIČNI VOZOVI, UKLJUČUJUĆI KOLOSJEKE, SIGNALE I DRUGI PRIBOR ZA NJIH; KOMPLETI ZA SASTAVLJANJE UMANJENIH MODELA
                       − OSTALI SETOVI KONSTRUKCIJA I KONSTRUKCIONE IGRAČKE:
                       − IGRAČKE U OBLIKU ŽIVOTINJA I NELJUDSKIH BIĆA:
  9503 00 55 00 − MUZIČKI INSTRUMENTI I MUZIČKI APARATI, U OBLIKU IGRAČKI
                       − SLAGALICE:
  9503 00 61 00 − − OD DRVETA
  9503 00 69 00 − − OSTALE
  9503 00 70 00 − OSTALE IGRAČKE, U SETOVIMA ILI NA PODLOGAMA
                       − OSTALE IGRAČKE I MODELI, SA UGRAĐENIM MOTOROM:
                       − OSTALO: