Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9406 MONTAŽNE ZGRADE:
  9406 10 00 00 − OD DRVETA (FS11)
  9406 20 00 00 − MODULARNE ZGRADE, OD ČELIKA
  9406 90 − OSTALE: