Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9405 SVJETILJKE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, UKLJUČUJUĆI REFLEKTORE I NJIHOVE DJELOVE, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICE SA IMENIMA I SLIČNO, SA STALNO FIKSIRANIM SVJETLOSNIM IZVOROM I NJIHOVI DJELOVI NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI:
                       − LUSTERI I OSTALA ELEKTRIČNA PLAFONSKA ILI ZIDNA SVIJETLEĆA TIJELA, OSIM ZA OSVJETLJAVANJE JAVNIH OTVORENIH PROSTORA ILI SAOBRAĆAJNICA:
                       − ELEKTRIČNE SVJETILJKE ZA POSTAVLJANJE NA STO, PORED KREVETA ILI NA POD:
                       − SVIJETLJEĆI NIZ ZA OSVJETLJAVANJE NOVOGODIŠNJIH JELKI:
                       − OSTALE ELEKTRIČNE SVJETILJKE I RASVJETNA TIJELA
                       − NEELEKTRIČNE SVJETILJKE I SVIJETLEĆA TIJELA
                       − DJELOVI: