Carinska tarifa

  ODJELJAK XX - RAZNI PROIZVODI
  GLAVA 94 - NAMJEŠTAJ, POSTELJINA, MADRACI, NOSAČI MADRACA, JASTUCI I SLIČNI PUNJENI PROIZVODI; LAMPE I DRUGA SVIJETLEĆA TIJELA, NA DRUGOM MJESTU NEPOMENUTI ILI UKLJUČENI; OSVIJETLJENI ZNACI, OSVIJETLJENE PLOČICA IMENIMA I SLIČNO; MONTAŽNE ZGRADE
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9401 SJEDIŠTA (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 9402), UKLJUČUJUĆI ONA KOJA SE MOGU PRETVORITI U LEŽAJEVE, I NJIHOVI DJELOVI:
  9401 10 00 00 − SJEDIŠTA ZA VAZDUHOPLOVE
  9401 20 00 00 − SJEDIŠTA ZA MOTORNA VOZILA
                       − OBRTNA SJEDIŠTA SA PODEŠAVANJEM VISINE
                       − SJEDIŠTA, OSIM BAŠTENSKIH SJEDIŠTA ILI KAMPING OPREME, KOJA SE MOGU PRETVORITI U LEŽAJEVE
                       − SJEDIŠTA OD TRSKE, PRUĆA, BAMBUSA ILI SLIČNIH MATERIJALA:
                       − OSTALA SJEDIŠTA S DRVENIM KOSTURIMA:
                       − OSTALA SJEDIŠTA, SA METALNIM KOSTURIMA:
  9401 80 00 00 − OSTALA SJEDIŠTA (DMEK)
                       − DJELOVI: