Carinska tarifa

  ODJELJAK XIX - ORUŽJE I MUNICIJA; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  GLAVA 93 - ORUŽJE I MUNICIJA; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9301 VOJNO ORUŽJE, OSIM REVOLVERA, PIŠTOLJA I ORUŽJA IZ TAR.BROJA 9307:
  9302 00 00 00 REVOLVERI I PIŠTOLJI, OSIM ONIH KOJI SE SVRSTAVAJU U TAR. BR. 9303 ILI 9304
  9303 OSTALO VATRENO ORUŽJE I SLIČNI UREĐAJI KOJI FUNKCIONIŠU PALJENJEM EKSPLOZIVNOG PUNJENJA (NPR,: SPORTSKE PUŠKE, SAČMARICE I LOVAČKI I SPORTSKI KARABINI, VATRENO ORUŽJE KOJE SE PUNI SPRIJEDA, SIGNALNI PIŠTOLJI I DRUGE NAPRAVE PREDVIĐENE ZA IZBACIVANJE SAMO SIGNALNIH RAKETA, PIŠTOLJI I REVOLVERI ZA ISPALJIVANJE MANEVARSKE MUNICIJE, PIŠTOLJI SA PRIVEZANIM KLINOM ZA HUMANO UBIJANJE ŽIVOTINJA, BACAČI BRODSKIH UŽADI):
  9304 00 00 00 OSTALO ORUŽJE (NPR,: OPRUŽNE, VAZDUŠNE I GASNE PUŠKE I PIŠTOLJI; PENDRECI) OSIM ORUŽJA IZ TAR. BROJA 9307 (DN11)
  9305 DJELOVI I PRIBOR PROIZVODA IZ TAR. BR. 9301 DO 9304
  9306 BOMBE, GRANATE, TORPEDA, MINE, PROJEKTILI I SLIČNA VOJNA MUNICIJA I NJIHOVI DJELOVI; MECI (PATRONI), OSTALA MUNICIJA I PROJEKTILI I NJIHOVI DJELOVI, UKLJUČUJUĆI SAČMU I ČEPOVE ZA METKE (PATRONE)
  9307 00 00 00 MAČEVI, SABLJE, BAJONETI, KOPLJA I SLIČNA ORUŽJA, NJIHOVI DJELOVI I KANIJE ZA TO ORUŽJE (CITES)