Carinska tarifa

  ODJELJAK XVIII - OPTIČKI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MJERNI, KONTROLNI,PRECIZNI, MEDICINSKI I HIRURŠKI INSTRUMENTI I APARATI; ČASOVNICI; MUZIČKI INSTRUMENTI; NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  GLAVA 91 - ČASOVNICI I NJIHOVI DJELOVI
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  9101 RUČNI, DŽEPNI I DRUGI LIČNI ČASOVNICI, UKLJUČUJUĆI I ŠTOPERICE ISTOG TIPA, SA KUTIJOM OD PLEMENITOG METALA ILI OD METALA PLATIRANOG PLEMENITIM METALOM:
  9102 RUČNI, DŽEPNI I DRUGI LIČNI ČASOVNICI, UKLJUČUJUĆI I ŠTOPERICE ISTOG TIPA, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 9101:
  9103 KUĆNI, KANCELARIJSKI I SLIČNI ČASOVNICI SA MEHANIZMOM ZA LIČNE ČASOVNIKE, ISKLJUČUJUĆI ČASOVNIKE IZ TAR, BROJA 9104:
  9104 00 00 00 ČASOVNICI ZA UGRADNJU U INSTRUMENT TABLE I ČASOVNICI SLIČNOG TIPA, ZA VOZILA, VAZDUHOPLOVE, KOSMIČKE LETJELICE ILI PLOVILA
  9105 OSTALI ČASOVNICI (OSIM ČASOVNIKA SA MEHANIZMOM ZA LIČNE ČASOVNIKE):
  9106 APARATI ZA KONTROLU I MJERENJE VREMENA, SA MEHANIZMOM ZA ČASOVNIKE ILI SINHRONIM MOTOROM (NPR,: ZA REGISTROVANJE VREMENA, ZA BILJEŽENJE VREMENA I DATUMA):
  9107 00 00 00 VREMENSKI PREKIDAČI SA MEHANIZMOM ZA ČASOVNIKE ILI SINHRONIM MOTOROM
  9108 MEHANIZMI ZA LIČNE ČASOVNIKE, KOMPLETNI I SASTAVLJENI:
  9109 OSTALI MEHANIZMI ZA ČASOVNIKE, KOMPLETNI I SASTAVLJENI:
  9110 KOMPLETNI MEHANIZMI ZA ČASOVNIKE (LIČNE ILI DRUGE) NESASTAVLJENI ILI DJELIMIČNO SASTAVLJENI (MEHANIZMI U SETOVIMA); NEKOMPLETNI MEHANIZMI ZA ČASOVNIKE (LIČNE ILI DRUGE), SASTAVLJENI; GRUBI MEHANIZMI ZA ČASOVNIKE (LIČNE ILI DRUGE):
  9111 KUĆIŠTA ZA LIČNE ČASOVNIKE I DJELOVI KUTIJA:
  9112 KUĆIŠTA ZA KUĆNE, KANCELARIJSKE I SLIČNE ČASOVNIKE I KUTIJE SLIČNE VRSTE ZA OSTALE PROIZVODE IZ OVE GLAVE, I DJELOVI KUTIJA:
  9113 KAIŠEVI I NARUKVICE ZA RUČNE ČASOVNIKE I DJELOVI ZA KAIŠEVE I NARUKVICE:
  9114 OSTALI DJELOVI ČASOVNIKA (LIČNIH I DRUGIH):