Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8716 PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE; OSTALA VOZILA, NESAMOHODNA; NJIHOVI DJELOVI:
  8716 10 − PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE ZA STANOVANJE ILI KAMPOVANJE:
  8716 20 00 00 − SAMOUTOVARNE ILI SAMOISTOVARNE PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE
                       − OSTALE PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE ZA PREVOZ ROBE:
  8716 40 00 00 − OSTALE PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE
  8716 80 00 00 − OSTALA VOZILA
  8716 90 − DJELOVI: