Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8714 DJELOVI I PRIBOR VOZILA IZ TAR, BR, 8711 DO 8713:
  8714 10 − ZA MOTOCIKLE (UKLJUČUJUĆI I MOPEDE):
  8714 20 00 00 − ZA KOLICA INVALIDA
                       − OSTALI: