Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8713 KOLICA ZA INVALIDE, UKLJUČUJUĆI NA MOTORNI ILI DRUGAČIJI MEHANIČKI POGON:
  8713 10 00 00 − BEZ UREĐAJA ZA MEHANIČKO POKRETANJE
  8713 90 00 00 − OSTALA