Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8712 00 BICIKLI I SLIČNA VOZILA (UKLJUČUJUĆI DOSTAVNE TRICIKLE), BEZ MOTORNOG POGONA:
  8712 00 30 00 − BICIKLI SA KUGLIČNIM LEŽAJEVIMA
  8712 00 70 00 − OSTALO