Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8711 MOTOCIKLI (UKLJUČUJUĆI MOPEDE), BICIKLI I SLIČNA VOZILA SA POMOĆNIM MOTOROM, SA ILI BEZ BOČNE PRIKOLICE; BOČNE PRIKOLICE:
  8711 10 00 00 − SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ZAPREMINE CILINDARA DO 50 CM3
  8711 20 − SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ZAPREMINE CILINDARA PREKO 50 CM3 DO 250 CM3:
  8711 30 −  SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ZAPREMINE CILINDARA PREKO 250 CM3 DO 500 CM3:
  8711 40 00 00 − SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ZAPREMINE CILINDARA PREKO 500 CM3 DO 800 CM3
  8711 50 00 00 − SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM ZAPREMINE CILINDARA PREKO 800 CM3
  8711 60 − SA ELEKTRIČNIM MOTOROM ZA POGON:
  8711 90 00 00 − OSTALO