Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8708 DJELOVI I PRIBOR ZA MOTORNA VOZILA IZ TAR, BR, 8701 DO 8705:
  8708 10 − BRANICI I NJIHOVI DJELOVI:
                       − OSTALI DJELOVI I PRIBOR KAROSERIJA (UKLJUČUJUĆI I ZA KABINE):
  8708 30 − KOČNICE I SERVO-KOČNICE I NJIHOVI DJELOVI:
  8708 40 − MIJENJAČI I NJIHOVI DJELOVI:
  8708 50 − POGONSKE OSOVINE SA DIFERENCIJALOM, SNABDIJEVENE ILI NE DRUGIM TRANSMISIONIM KOMPONENTAMA, I DRUGE OSOVINE KOJE NISU POGONSKE; NJIHOVI DJELOVI:
  8708 70 − TOČKOVI, NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR:
  8708 80 − SISTEMI ZA VJEŠANJE I NJIHOVI DJELOVI (UKLJUČUJUĆI AMORTIZERE):
                       − OSTALI DJELOVI I PRIBOR: