Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8707 KAROSERIJE (UKLJUČUJUĆI I KABINE) ZA MOTORNA VOZILA IZ TAR, BR, 8701 DO 8705:
  8707 10 − ZA VOZILA IZ TAR, BR, 8703:
  8707 10 10 00 − − ZA INDUSTRIJSKU MONTAŽU
  8707 10 90 00 − − OSTALE
  8707 90 − OSTALE: