Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8706 00 ŠASIJE SA UGRAĐENIM MOTOROM ZA MOTORNA VOZILA IZ TAR, BR, 8701 DO 8705:
                       − ŠASIJE ZA VOZILA IZ TAR, BROJA 8701; ŠASIJE ZA MOTORNA VOZILA IZ TAR, BROJA 8702, 8703 ILI 8704, BILO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLU-DIZEL) ZAPREMINE CILINDARA PREKO 2500 CM3, ILI SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE, ZAPREMINE CILINDARA DO 2 800 CM3;
                       − OSTALE: