Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8703 PUTNIČKI AUTOMOBILI I DRUGA MOTORNA VOZILA KONSTRUISANA PRVENSTVENO ZA PREVOZ LICA (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8702), UKLJUČUJUĆI 'KARAVAN' I 'KOMBI' VOZILA I VOZILA ZA TRKE:
  8703 10 − VOZILA KONSTRUISANA ZA VOŽNJU PO SNIJEGU; SPECIJALNA VOZILA ZA PREVOZ LICA NA TERENIMA ZA GOLF I SLIČNA VOZILA:
                       − OSTALA VOZILA, SAMO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE:
                       − OSTALA VOZILA SAMO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLUDIZEL):
  8703 40 − OSTALA VOZILA, SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE I SA ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA, OSIM ONIH KOJA SE MOGU NAPAJATI PRIKLJUČIVANJEM NA VANJSKI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE:
  8703 50 00 − OSTALA VOZILA, S KLIPNIM MOTOROM S UNUTARNJIM IZGARANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZELSKIM ILI POLUDIZELSKIM MOTOROM)I S ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA, OSIM ONIH KOJA SE MOGU NAPAJATI PRIKLJUČIVANJEM NA SPOLJAŠNJI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE
  8703 60 − OSTALA VOZILA, SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE I SA ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA, KOJA SE MOGU NAPAJATI PRIKLJUČIVANJEM NA VANJSKI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE:
  8703 70 00 − OSTALA VOZILA, S KLIPNIM MOTOROM S UNUTARNJIM IZGARANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZELSKIM ILI POLUDIZELSKIM MOTOROM)I S ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA, KOJA SE MOGU NAPAJATI PRIKLJUČIVANJEM NA SPOLJAŠNJI IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE
  8703 80 − OSTALA VOZILA, S ELEKTRIČNIM MOTOROM ZA POGON:
  8703 90 00 00 − OSTALA