Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 87 - VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH ŠINSKIH VOZILA I NJIHOVI DJELOVI I PRIBOR
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8702 MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ DESET ILI VIŠE OSOBA, UKLJUČUJUĆI VOZAČA:
  8702 10 − SAMO SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLUDIZEL):
  8702 20 − S KLIPNIM MOTOROM S UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU KOMPRESIJE (DIZEL ILI POLUDIZEL) I S ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA:
  8702 30 − SA KLIPNIM MOTOROM SA UNUTARNJIM SAGORIJEVANJEM NA PALJENJE POMOĆU SVJEĆICE I SA ELEKTRIČNIM MOTOROM KAO POGONSKIM MOTORIMA:
  8702 40 00 00 − SAMO S ELEKTRIČNIM MOTOROM ZA POGON
  8702 90 − OSTALA: