Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8609 00 KONTEJNERI (UKLJUČUJUĆI KONTEJNERE ZA TRANSPORT FLUIDA) SPECIJALNO KONSTRUISANI I OPREMLJENI ZA JEDAN ILI VIŠE NAČINA TRANSPORTA:
  8609 00 10 00 − KONTEJNERI OBLOŽENI OLOVOM, RADIOAKTIVNO ZAŠTIĆENI, ZA TRANSPORT RADIOAKTIVNIH MATERIJA (DN11)
  8609 00 90 00 − OSTALO (DN11)