Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8607 DJELOVI ŠINSKIH VOZILA: (DN11)
                       − OBRTNA POSTOLJA, OSOVINE I TOČKOVI, I NJIHOVI DJELOVI:
                       − KOČNICE I NJIHOVI DJELOVI:
  8607 30 00 00 − VUČNE KUKE I OSTALI UREĐAJI ZA SPAJANJE, ODBOJNICI I NJIHOVI DJELOVI
                       − OSTALO: