Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8603 SAMOHODNI ŽELEZNIČKI I TRAMVAJSKI, PUTNIČKI I TERETNI VAGONI, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8604: (DN11)
  8603 10 00 00 − NAPAJANI IZ SPOLJNJEG IZVORA ELEKTRICITETA
  8603 90 00 00 − OSTALI