Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8601 ŠINSKE LOKOMOTIVE NAPAJANE IZ SPOLJNJEG IZVORA ELEKTRICITETA ILI IZ ELEKTRIČNOG AKUMULATORA: (DN11)
  8601 10 00 00 − NAPAJANE IZ SPOLJNJEG IZVORA ELEKTRICITETA
  8601 20 00 00 − NAPAJANE IZ ELEKTRIČNIH AKUMULATORA