Carinska tarifa

  ODJELJAK XVII - VOZILA, VAZDUHOPLOVI, PLOVILA I PRATEĆA TRANSPORTNA OPREMA
  GLAVA 86 - ŠINSKA VOZILA I NJIHOVI DJELOVI; ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI KOLOSJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR I NJIHOVI DJELOVI; MEHANIČKA I ELEKTROMEHANIČKA SIGNALNA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ SVIH VRST
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8601 ŠINSKE LOKOMOTIVE NAPAJANE IZ SPOLJNJEG IZVORA ELEKTRICITETA ILI IZ ELEKTRIČNOG AKUMULATORA: (DN11)
  8602 OSTALE ŠINSKE LOKOMOTIVE; LOKOMOTIVSKI TENDERI: (DN11)
  8603 SAMOHODNI ŽELEZNIČKI I TRAMVAJSKI, PUTNIČKI I TERETNI VAGONI, OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8604: (DN11)
  8604 00 00 00 ŽELJEZNIČKA ILI TRAMVAJSKA VOZILA ZA ODRŽAVANJE ILI SERVISIRANJE, SAMOHODNA ILI NE (NPR, VOZILA RADIONICE I DIZALICE, PODBIJAČI ŠLJUNKA I TUCANIKA, IZRAVNJAČI ŠINA, ISPITNA I PRUŽNA INSPEKCIONA VOZILA) (DN11)
  8605 00 00 00 ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI PUTNIČKI VAGONI, NESAMOHODNI; PRTLJAŽNI VAGONI, POŠTANSKI VAGONI I OSTALI ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI VAGONI ZA SPECIJALNE SVRHE, NESAMOHODNI (OSIM ONIH IZ TAR, BROJA 8604)
  8606 ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI TERETNI VAGONI, NESAMOHODNI:
  8607 DJELOVI ŠINSKIH VOZILA: (DN11)
  8608 00 00 00 ŽELJEZNIČKI I TRAMVAJSKI ŠINSKI SKLOPOVI I PRIBOR; MEHANIČKA (UKLJUČUJUĆI ELEKTROMEHANIČKU) OPREMA ZA SIGNALIZACIJU, SIGURNOST, KONTROLU ILI UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM NA ŽELJEZNIČKIM ILI TRAMVAJSKIM PRUGAMA, DRUMOVIMA, UNUTRAŠNJIM VODENIM PUTEVIMA, PARKIRALIŠTIMA, AERODROMIMA ILI U LUKAMA; NJIHOVI DJELOVI
  8609 00 KONTEJNERI (UKLJUČUJUĆI KONTEJNERE ZA TRANSPORT FLUIDA) SPECIJALNO KONSTRUISANI I OPREMLJENI ZA JEDAN ILI VIŠE NAČINA TRANSPORTA: