Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8212 APARATI ZA BRIJANJE, BRIJAČI I SJEČIVA ZA BRIJANJE, ŽILETI I DR, (UKLJUČUJUĆI NEDOVRŠENA SJEČIVA U TRACI):
  8212 10 − APARATI ZA BRIJANJE I BRIJAČI:
  8212 20 00 00 − SJEČIVA ZA BRIJANJE (ŽILETI I DR,), UKLJUČUJUĆI I NEDOVRŠENA SJEČIVA U TRACI (RZ11)
  8212 90 00 00 − OSTALI DJELOVI (RZ11)