Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8211 NOŽEVI SA SJEČIVOM, NAZUBLJENI ILI NE (UKLJUČUJUĆI VRTNE NOŽEVE), OSIM NOŽEVA IZ TAR, BROJA 8208, I SJEČIVA ZA NOŽEVE:
  8211 10 00 00 − SETOVI (RZ11) (UHU1)
                       − OSTALO: