Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8207 IZMJENLJIVI ALAT ZA RUČNE ALATKE, SA ILI BEZ MEHANIČKOG POGONA, ILI ZA MAŠINE ALATKE (NPR,: ZA PRESOVANJE, KOVANJE, UTISKIVANJE, PROSIJECANJE, NAREZIVANJE I UREZIVANJE NAVOJA, BUŠENJE, PROŠIRIVANJE OTVORA, STRUGANJE, PROVLAČENJE, GLODANJE, OŠTRENJE ILI ODVIJANJE VILJAKA), UKLJUČUJUĆI MATRICE ZA IZVLAČENJE ILI ISTISKIVANJE METALA I ALAT ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE:
                       − ALAT ZA BUŠENJE STIJENA I ZEMLJE:
  8207 20 − MATRICE ZA VUČENJE ILI EKSTRUDIRANJE METALA:
  8207 30 − ALAT ZA PRESOVANJE, KOVANJE, IZVLAČENJE ILI PROSIJECANJE:
  8207 40 − ALAT ZA NAREZIVANJE ILI UREZIVANJE NAVOJA:
  8207 50 − ALAT ZA BUŠENJE, OSIM ZA BUŠENJE STIJENA I ZEMLJE:
  8207 60 − ALAT ZA PROŠIRIVANJE OTVORA, UKLJUČUJUĆI BUŠENJEM:
  8207 70 − ALAT ZA GLODANJE:
  8207 80 − ALAT ZA STRUGANJE:
  8207 90 − OSTALI IZMJENLJIVI ALAT: