Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8205 RUČNI ALAT I SPRAVE (UKLJUČUJUĆI STAKLOREZAČKE DIJAMANTE), KOJI NA DRUGOM MJESTU NIJE POMENUT NITI UKLJUČEN; LAMPE ZA LEMLJENJE; MENGELE, STEGE I SLIČNO, OSIM PRIBORA I DJELOVA ZA MAŠINE ALATKE ILI MAŠINA ZA REZANJE VODENIM MLAZOM; NAKOVNJI; PRENOSNE KOVAČNICE; TOCILA ZA OŠTRENJE NA POSTOLJIMA SA RUČNIM ILI NOŽNIM POGONOM:
  8205 10 00 00 − ALAT ZA BUŠENJE, NAREZIVANJE I UREZIVANJE NAVOJA (RZ11)
  8205 20 00 00 − ČEKIĆI I KOVAČKI ČEKIĆI (RZ11)
  8205 30 00 00 − RENDA, DLIJETA (RAVNA I POLUOKRUGLA) I SLIČAN ALAT ZA OBRADU DRVETA (RZ11)
  8205 40 00 00 − ODVRTKE (RZ11)
                       − OSTALI RUČNI ALAT I SPRAVE (UKLJUČUJUĆI STAKLOREZAČKE DIJAMANTE):
  8205 60 00 00 − LAMPE ZA LEMLJENJE (RZ11)
  8205 70 00 00 − MENGELE, STEGE I SLIČNO (RZ11)
  8205 90 − OSTALO, UKLJUČUJUĆI SETOVE PREDMETA IZ DVA ILI VIŠE NAPRED POMENUTIH PODBROJEVA: