Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8203 TURPIJE, RAŠPE, KLIJEŠTA (UKLJUČUJUĆI KLIJEŠTA ZA SJEČENJE), PINCETE, MAKAZE ZA SJEČENJE METALA, SJEKAČI CIJEVI, SJEKAČI SVORNJAKA, KLIJEŠTA ZA BUŠENJE I SLIČAN RUČNI ALAT:
  8203 10 00 00 − TURPIJE, RAŠPE I SLIČAN ALAT (RZ11)
  8203 20 00 00 − KLIJEŠTA (UKLJUČUJUĆI I KLIJEŠTA ZA SJEČENJE), PINCETE I SLIČAN ALAT (RZ11)
  8203 30 00 00 − MAKAZE ZA SJEČENJE METALA I SLIČAN ALAT (RZ11)
  8203 40 00 00 − SJEKAČI CIJEVI, SJEKAČI SVORNJAKA, KLIJEŠTA ZA BUŠENJE I SLIČAN ALAT (RZ11)