Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8202 RUČNE TESTERE; LISTOVI ZA TESTERE SVIH VRSTA (UKLJUČUJUĆI LISTOVE TESTERA ZA UREZIVANJE, PREREZIVANJE KAO I LISTOVI TESTERA BEZ ZUBACA):
  8202 10 00 00 − RUČNE TESTERE (RZ11)
  8202 20 00 00 − LISTOVI ZA TRAČNE TESTERE (RZ11)
                       − KRUŽNI LISTOVI ZA TESTERE, UKLJUČUJUĆI TESTERASTA GLODALA:
  8202 40 00 00 − REZNI LANCI ZA TESTERE (RZ11)
                       − OSTALI LISTOVI ZA TESTERE: