Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8201 RUČNI ALAT: AŠOVI, LOPATE, KRAMPOVI, BUDACI, MOTIKE, VILE I GRABULJE; SJEKIRE, KOSIRI I SLIČAN ALAT ZA SJEČENJE; MAKAZE SVIH VRSTA ZA REZANJE GRANA: KOSE, SRPOVI, NOŽEVI ZA SIJENO, MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU, KLINOVI ZA CIJEPANJE STABALA I OSTALI ALAT KOJI SE KORISTI U POLJOPRIVREDI, HORTIKULTURI ILI ŠUMARSTVU:
  8201 10 00 00 − AŠOVI I LOPATE (RZ11)
  8201 30 00 00 − KRAMPOVI, BUDACI, MOTIKE I GRABULJE (RZ11)
  8201 40 00 00 − SJEKIRE, KOSIJERI I SLIČAN ALAT ZA SJEČENJE (RZ11)
  8201 50 00 00 − MAKAZE KOJE SE KORISTE JEDNOM RUKOM (UKLJUČUJUĆI MAKAZE ZA ŽIVINU) (RZ11)
  8201 60 00 00 − MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU, MAKAZE ZA REZANJE GRANA I SLIČNE MAKAZE KOJE SE KORISTE POMOĆU DVIJE RUKE (RZ11)
  8201 90 00 00 − OSTALI RUČNI ALAT KOJI SE KORISTI U POLJOPRIVREDI, HORTIKULTURI ILI ŠUMARSTVU (RZ11)