Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 82 - ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI, KAŠIKE I VILJUŠKE, OD PROSTIH METALA; NJIHOVI DJELOVI OD PROSTIH METALA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8201 RUČNI ALAT: AŠOVI, LOPATE, KRAMPOVI, BUDACI, MOTIKE, VILE I GRABULJE; SJEKIRE, KOSIRI I SLIČAN ALAT ZA SJEČENJE; MAKAZE SVIH VRSTA ZA REZANJE GRANA: KOSE, SRPOVI, NOŽEVI ZA SIJENO, MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU, KLINOVI ZA CIJEPANJE STABALA I OSTALI ALAT KOJI SE KORISTI U POLJOPRIVREDI, HORTIKULTURI ILI ŠUMARSTVU:
  8202 RUČNE TESTERE; LISTOVI ZA TESTERE SVIH VRSTA (UKLJUČUJUĆI LISTOVE TESTERA ZA UREZIVANJE, PREREZIVANJE KAO I LISTOVI TESTERA BEZ ZUBACA):
  8203 TURPIJE, RAŠPE, KLIJEŠTA (UKLJUČUJUĆI KLIJEŠTA ZA SJEČENJE), PINCETE, MAKAZE ZA SJEČENJE METALA, SJEKAČI CIJEVI, SJEKAČI SVORNJAKA, KLIJEŠTA ZA BUŠENJE I SLIČAN RUČNI ALAT:
  8204 OBIČNI I FRANCUSKI KLJUČEVI ZA VIJKE, RUČNI (UKLJUČUJUĆI MOMENT KLJUČEVE), IZMJENLJIVI ULOŠCI ZA KLJUČEVE, SA ILI BEZ DRŠKE:
  8205 RUČNI ALAT I SPRAVE (UKLJUČUJUĆI STAKLOREZAČKE DIJAMANTE), KOJI NA DRUGOM MJESTU NIJE POMENUT NITI UKLJUČEN; LAMPE ZA LEMLJENJE; MENGELE, STEGE I SLIČNO, OSIM PRIBORA I DJELOVA ZA MAŠINE ALATKE ILI MAŠINA ZA REZANJE VODENIM MLAZOM; NAKOVNJI; PRENOSNE KOVAČNICE; TOCILA ZA OŠTRENJE NA POSTOLJIMA SA RUČNIM ILI NOŽNIM POGONOM:
  8206 00 00 00 ALAT IZ DVA ILI VIŠE TAR,BR, 8202 DO 8205, U SETOVIMA ZA PRODAJU NA MALO (RZ11)
  8207 IZMJENLJIVI ALAT ZA RUČNE ALATKE, SA ILI BEZ MEHANIČKOG POGONA, ILI ZA MAŠINE ALATKE (NPR,: ZA PRESOVANJE, KOVANJE, UTISKIVANJE, PROSIJECANJE, NAREZIVANJE I UREZIVANJE NAVOJA, BUŠENJE, PROŠIRIVANJE OTVORA, STRUGANJE, PROVLAČENJE, GLODANJE, OŠTRENJE ILI ODVIJANJE VILJAKA), UKLJUČUJUĆI MATRICE ZA IZVLAČENJE ILI ISTISKIVANJE METALA I ALAT ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE:
  8208 NOŽEVI I SJEČIVA, ZA MAŠINE ILI MEHANIČKE SPRAVE:
  8209 00 PLOČICE, ŠTAPIĆI, VRHOVI I SLIČNO ZA ALAT, NEMONTIRANI, OD KERMETA:
  8210 00 00 00 MEHANIČKE SPRAVE NA RUČNI POGON, MASE OD 10 KG ILI MANJE, KOJE SE UPOTREBLJAVAJU ZA PRIPREMANJE ILI POSLUŽIVANJE HRANE ILI PIĆA (RZ11)
  8211 NOŽEVI SA SJEČIVOM, NAZUBLJENI ILI NE (UKLJUČUJUĆI VRTNE NOŽEVE), OSIM NOŽEVA IZ TAR, BROJA 8208, I SJEČIVA ZA NOŽEVE:
  8212 APARATI ZA BRIJANJE, BRIJAČI I SJEČIVA ZA BRIJANJE, ŽILETI I DR, (UKLJUČUJUĆI NEDOVRŠENA SJEČIVA U TRACI):
  8213 00 00 00 MAKAZE (UKLJUČUJUĆI KROJAČKE I SLIČNE MAKAZE) I SJEČIVA ZA NJIH (RZ11)
  8214 OSTALI NOŽARSKI PROIZVODI (NPR,: MAŠINE ZA ŠIŠANJE ILI STRIŽU, MESARSKE ILI KUHINJSKE SATARE, MESARSKE SJEKIRE I NOŽEVI ZA SJECKANJE MESA, NOŽEVI ZA PAPIR); SETOVI I SPRAVE ZA MANIKIR I PEDIKIR (UKLJUČUJUĆI I TURPIJE ZA NOKTE):
  8215 KAŠIKE, VILJUŠKE, KUTLAČE, KAŠIKE ZA PJENU, LOPATICE ZA SERVIRANJE KOLAČA, NOŽEVI ZA RIBU, NOŽEVI ZA MASLAC, ŠTIPALJKE ZA ŠEĆER I SLIČAN KUHINJSKI I STONI PRIBOR: