Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 81 - OSTALI PROSTI METALI; KERMETI; PROIZVODI OD NJIH
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  8101 VOLFRAM (TUNGSTEN) I PROIZVODI OD VOLFRAMA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8102 MOLIBDEN I PROIZVODI OD MOLIBDENA, UKLJUČUJUĆI OSTATKE I OTPATKE:
  8103 TANTAL I PROIZVODI OD TANTALA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8104 MAGNEZIJUM I PROIZVODI OD MAGNEZIJUMA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8105 KOBALTNI MATE I DRUGI MEĐUPROIZVODI METALURGIJE KOBALTA; KOBALT I PROIZVODI OD KOBALTA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8106 BIZMUT I PROIZVODI OD BIZMUTA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8107 KADMIJUM I PROIZVODI OD KADMIJUMA; UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8108 TITAN I PROIZVODI OD TITANA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE; PRAH:
  8109 CIRKONIJUM I PROIZVODI OD CIRKONIJUMA, UKLJUČUJUĆI OSTATKE I OTPATKE:
  8110 ANTIMON I PROIZVODI OD ANTIMONA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8111 00 MANGAN I PROIZVODI OD MANGANA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8112 BERILIJUM, HROM, HAFNIJUM (CELTIJUM), RENIJUM, TALIJUM, KADMIJUM, GERMANIJUM, VANADIJUM, GALIJUM, INDIJUM, NIOBIJUM (KOLUMBIJUM) I PROIZVODI OD OVIH METALA UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE:
  8113 00 KERMETI I PROIZVODI OD KERMETA, UKLJUČUJUĆI OTPATKE I OSTATKE: