Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7326 OSTALI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
                       − OTKIVCI ILI OTPRESCI, DALJE NEOBRAĐIVANI:
  7326 20 00 00 − PROIZVODI OD ŽICE, OD GVOŽĐA ILI OD ČELIKA (DN11) (RZ11)
  7326 90 − OSTALI: