Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7325 OSTALI LIVENI PROIZVODI OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7325 10 00 00 − OD NETEMPEROVANOG LIVENOG GVOŽĐA
                       − OSTALI: