Carinska tarifa

  ODJELJAK XV - PROSTI METALI I PROIZVODI OD PROSTIH METALA
  GLAVA 73 - PROIZVODI OD GVOŽĐA I ČELIKA
  TARIFNI BROJ NAIMENOVANJE NAPOMENE
  7323 STONI, KUHINJSKI I DRUGI PROIZVODI ZA DOMAĆINSTVO I NJIHOVI DJELOVI, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; VUNA OD GVOŽĐA ILI ČELIKA, SUNĐERI ZA RIBANJE POSUĐA I JASTUČIĆI ZA RIBANJE ILI POLIRANJE, RUKAVICE I SLIČNO, OD GVOŽĐA ILI ČELIKA:
  7323 10 00 00 − VUNA OD GVOŽĐA ILI ČELIKA; SUNĐERI ZA RIBANJE POSUĐA I JASTUČIĆI ZA RIBANJE ILI POLIRANJE, RUKAVICE ILI SLIČNO (RZ11)
                       − OSTALO: